logo-dark-img
Subscribe to newsletter

  Головна  /  Публічний договір

  ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
  на замовлення, купівлю-продаж та доставку товарів

  Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://jewelry.annaandres.com/. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

  Визначення термінів:

  Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою https://jewelry.annaandres.com/, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

  Товар – товари, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті.

  Користувач/Покупець – Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

  Продавець – ФОП Кожуховська М.В., Фізична особа-підприємець, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України.

  Одержувач – Покупець, або особа, яка від імені Покупця фактично отримує Товар, що був доставлений Компанією-перевізником.

  Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит Користувача на здійснення купівлі обраних ним Товарів.

  Акцепт – вчинення Користувачем дій, що спрямовані на прийняття умов даного Публічного договору.

  1. Загальні положення

  1.1. Інформація, що розміщена на Сайті, містить умови пропозиції придбання Товару і являє собою Публічний договір ФОП Кожуховська М.В., адресований невизначеному колу осіб – користувачам Сайту.
  1.2. Акцептом є факт натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.
  1.3. Акцептом Користувач/Покупець засвідчує свою повну та беззаперечну згоду зі всіма положеннями та правилами даного Публічного договору без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з її умовами до моменту вчинення Акцепту.
  1.4. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.
  1.5. ФОП Кожуховська М.В. залишає за собою право вносити зміни в Договір в односторонньому порядку, шляхом публікації змін на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту публікації, якщо інший строк не визначений додатково при їх публікації.

  2. Інформація про Товар, ціна Товару

  2.1. Представлені фото-зразки містять один та більше видів товару певного артикулу та текстову інформацію про артикул, доступні розміри, вартість за одиницю товару та інше.
  2.2. Вартість товару, представленого на Сайті вказана в гривні.
  2.3. Відомості, розміщені на сайті мають виключно інформативний характер.

  3. Порядок оформлення Замовлення

  3.1. Користувач/Покупець має самостійно оформити Замовлення на будь-який товар, який є доступним для Замовлення на Сайті.
  3.2. У випадку відсутності Замовленого товару, Представник ФОП Кожуховська М.В. зобов’язаний довести до відома Користувача/Покупця таку інформацію за допомогою засобів зв’язку, залишених Користувачем/Покупцем при Замовленні на Сайті.
  3.3. У випадку відсутності Замовленого товару Користувач/Покупець має право замінити його на Товар аналогічної моделі або анулювати замовлення.
  3.4. Користувач/Покупець має право скасувати замовлення, відправивши листа на електронну адресу: jewelry@annaandres.com.

  4. Доставка та оплата товарів

  4.1. Доставка товарів, замовлених на Сайті, здійснюється службами доставки по території України відповідно до умов, вказаних на сайті в розділі «Оплата та доставка». Доставка здійснюється за рахунок ФОП Кожуховська М.В.
  4.2. Разом із Замовленням Покупцю надаються передбачені чинним законодавством документи.
  4.3. При отриманні Товару Покупець зобов’язаний перевірити товар за кількістю, якістю, асортиментом та комплектністю.
  4.4. Фактом приймання від перевізника Товару Покупцем є проставлення підпису у документі, що підтверджує доставку.
  4.5. У випадку, якщо доставка Замовлень здійснюється службами доставки (далі – «Компанії-перевізники»), шляхом Акцепту даного Публічного договору, Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників. З умовами таких Правил можна ознайомитись на веб-сайтах відповідних Компаній-перевізників.
  4.6. Ризик випадкової загибелі та/або випадкового пошкодження Товару переходить до Одержувача з моменту передачі йому Замовлення і проставлення Одержувачем підпису в документах, що підтверджують доставку Замовлення.
  4.7. Замовлення може бути оплаченим шляхом:
  – готівкого розрахунку;
  – безготівкового розрахунку через платіжний сервіс Liqpay;

  5. Гарантії та повернення Товару

  5.1. Ювелірні вироби належної якості обміну та поверненню не підлягають згідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 року № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів» (Додаток № 3 до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 «Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну, поверненню»).
  5.2. Гарантія на ювелірні вироби Anna Andres Jewelry, які представлені на Сайті, становить 2 (два) роки з дня продажу та діє за умови пред’явлення товарного ярлика на Товар.
  5.3. Вироби, що мають сліди механічного пошкодження або неправильної експлуатації, ремонту/обміну в гарантійний термін не підлягають.

  6. Права та обов’язки ФОП Кожуховська М.В.

  6.1. ФОП Кожуховська М.В. має право:
  6.1.1. В односторонньому порядку призупинити продаж Товарів та надання послуг доставки (відмовити у оформленні Замовлення/продажі та доставці Товарів) у випадку порушення Користувачем/Покупцем умов Публічного договору;
  6.1.2. На власний розсуд, в односторонньому порядку змінювати ціну на Товари. Проте, ціна Товару підтвердженого ФОП Кожуховська М.В. Замовлення залишається незмінною;
  6.1.3. У разі відсутності замовлених Користувачем/Покупцем Товарів, останній вправі виключити зазначений Товар із Замовлення/анулювати Замовлення Покупця, обов’язково повідомивши про це Покупця одним із наступних способів:
  -направлення відповідного електронного повідомлення за адресою електронної пошти, вказаної Покупцем при реєстрації;
  – дзвінком уповноваженої особи на вказаний Користувачем/Покупцем номер телефон;
  – смс повідомленням на вказаний Користувачем/Покупцем номер телефону.
  6.1.4. Розміщувати на Сайті інформацію про рекламні заходи та маркетингові активності, які проводяться чи будуть проводитись Продавцем та/або третіми особами-партнерами Продавця.
  6.1.5. Відповідно до умов даного Публічного договору та Політики конфіденційності, надсилати на адресу електронної пошти Користувачів електронні листи з інформацією про новини, рекламні заходи, маркетингові активності, інші комерційні пропозиції;
  6.1.6. Організовувати доставку Замовлень, залучаючи до надання послуг з доставки третіх осіб.
  6.2. ФОП Кожуховська М.В. зобов’язується:
  6.2.1. Після здійснення підтвердження Замовлення, виконувати належним чином оформлені та підтверджені Замовлення;
  6.2.2. Доставити Товари відповідно до оформленого Замовлення та умов Публічного договору;
  6.2.3. Дотримуватися умов Політики конфіденційності, розміщеної на Сайті.

  7. Права та обов’язки Користувача/Покупця

  7.1. Користувач/Покупець має право:
  7.1.1. Обирати Товари, оформлювати та направляти Замовлення на відповідних сторінках Сайту;
  7.1.2. Вимагати від ФОП Кожуховська М.В. виконання обов’язків, що передбачені даним Публічним договором;
  7.2. Користувач/Покупець зобов’язується:
  7.2.1. До моменту Акцепту Публічного договору ознайомитись з усіма її умовами та положеннями Сайту;
  7.2.3. Ознайомитись з інформацією про Товар (його описом), яка розміщена на Сайті, до моменту оформлення та направлення Замовлення;
  7.2.4. Належним чином оплатити та отримати оформлене відповідно до умов Публічного договору Замовлення;
  7.2.5. При реєстрації та/або при оформленні Замовлення надати ФОП Кожуховська М.В. повну та актуальну інформацію, що необхідна для здійснення доставки Замовлення. Користувач/Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих або неповних відомостей, що спричинило неможливість належного виконання ФОП Кожуховська М.В. своїх зобов’язань перед Клієнтом/Покупцем.
  7.2.6. При одержанні Замовлення впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту Замовлення. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – невідкладно сповістити представників Продавця зручним способом.
  7.2.7. Ознайомитись з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників до моменту оформлення Замовлення.

  8. Відповідальність сторін. Порядок вирішення спорів

  8.1. ФОП Кожуховська М.В. не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування та можливі перебої в мережі передачі даних (в тому числі, але не виключено глобальної мережі Інтернет), за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту.
  8.2. Будь-яка скарга або претензія Користувача/Покупця має бути оформлена в письмовій формі. ФОП Кожуховська М.В. будуть прийняті усі необхідні заходи щодо задоволення скарги/претензії Користувача/Покупця, якщо така скарга/претензія буде обґрунтованою та оформленою відповідно до чинного законодавства України.
  8.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді відповідно до чинного законодавства України.

  9. Форс-мажор

  9.1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням Сторін, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити.
  9.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде відповідний документ, виданий уповноваженим Торгово-промисловою палатою України або іншим належним чином уповноваженим державним органом.

  10. Застереження щодо збору та обробки персональних даних

  10.1. При акцепті договору Користувач/ Покупець надає свою згоду на збір та обробку персональних даних відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297- VI « Про захист персональних даних» та Правил конфіденційності.
  10.2. Надана Користувачем/Покупцем інформація використовується при обробці Замовлення, а також для надання Користувачу/Покупцю комерційних пропозицій ФОП Кожуховська М.В.
  10.3. Погоджуючись з умовами, Користувач надає згоду на збір і обробку будь-якими способами своїх персональних даних, а саме: включення до баз даних, зокрема й передання, в тому числі транскордонне, своїх персональних даних ФОП Кожуховська М.В. та іншим третім особам, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, використання, знищення персональних даних, з метою пов’язаних з можливістю надання інформації про товари і послуги, які потенційно можуть становити інтерес, надсилання інформації рекламного характеру, а також з метою збору і обробки статистичної інформації та проведення маркетингових досліджень, що не суперечать законодавству України. Також Користувач підтверджує, що в майбутньому не буде мати ніяких претензій до вище вказаних осіб щодо використання своїх персональних даних, з метою, викладеною вище.
  10.4. ФОП Кожуховська М.В. не несе відповідальності за порядок збору та обробки персональних платіжними системами, які використовуються при безготівковому розрахунку за товар через платіжний сервіс Liqpay.

  11. Інше

  11.1. Фотографії Товару, що містяться на сторінках Сайту, можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Описи/характеристики, що супроводжують Товар не претендують на всезагальну вичерпність інформації і можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації щодо Товару Користувач повинен звернутися за номером Гарячої лінії.
  11.2. ФОП Кожуховська М.В. залишає за собою право розширювати і скорочувати товарну пропозицію, представлену на Сайті.